Humanisztikus asztrológiai tanácsadás

Asztrológiai tanácsadásBár a humanisztikus asztrológiai tanácsadás teljes körű gyakorlására a negyedik évben, a Szakmai Műhelyen kerül sor, a hallgatók általános és személyes kérdéseinek megválaszolása s a válaszok megvitatása az iskola mindennapjainak szerves része. S ugyan az élet számtalan módon és számtalan formában vet fel kérdéseket, asztrológiai munkánk során kikristályosodott az a néhány alaptéma, amellyel leggyakrabban szembetalálkozunk.

Hivatás

HivatásAmikor életutunkat kijelöltük, nem számoltunk azzal a velünk született, egyedi, senki máshoz nem hasonlítható lelki mintázattal, amelynek ismerete nélkül igen nehéz egy eredményes és boldog élet szálait szőni. A hivatásban való harmónia, kreativitás és kiteljesedés mindenkinek más és más tőről fakad, mindenkinek más, egyedi utat kell bejárnia ahhoz, hogy azt elérje. Sok esetben olyannyira nem érezzük, hogy az út, amin haladunk, a miénk, hogy jobbára nem is haladunk rajta előre egyáltalán. Amíg nem vagyunk tudatosak erőtartalékainkról, elnyomott énállapotainkról, addig nem vagyunk képesek kibontakoztatni egyediségünket a világban, és azt adni magunkból, ami a legbelső lényegünkből fakad. Ebben segít az életút-analízis, rámutatva azokra a kihasználatlan belső erőkre, amelyek eddig nem csatlakoztak be a személyiség önmegvalósításának áramlatába.

Személyiségrajz

SzemélyiségrajzSenkit sem lehet egyetlen karaktertípussal jellemezni. Az ember alapvonásaiban a tizenkét energetikai karakterből legalább kettő, de gyakran négy-öt is megnyilvánul, s hogy melyik és milyen súllyal, arra csak a születési ábra vizsgálata ad választ. Énérzésünk, külső és belső megéléseink a zodiákusjegyek energetikai karaktereiből fakadnak. Mindenkiben egyedi összetevőjű asztrológiai karaktercsoportok munkálnak, s azok is különböző hangsúllyal. Beszédünk, viselkedésünk, önvédelmi és erőnyerő stratégiánk hátterében más energetikai karakter áll, ha hivatásunkat gyakoroljuk, más, ha barátainkkal érintkezünk, és más, ha családi szerepeinket játsszuk. Az elemzés ezt a sajátos szempontú belső „felhőjárást”, az „énállapotok szivárványait” járja végig a kérdező élethelyzetei, problémái, elakadásai mentén a horoszkópábra alapján.

Problémafeltárás

ProblémafeltárásA humanisztikus asztrológia szemlélete úgy tartja, minden probléma, legyen az külső vagy belső, belőlünk ered. Ez a „belőlünk” lehet látható, érthető és magától értetődő, de lehet olyan mély és titokzatos is, mint az óceán. Az asztrológia ezeket a mélységeket kutatja, s keresi, hogy milyen összefüggések eredményeképpen jelennek meg felszíni hullámok, interferenciák és ellenáramlatok. Mert ha befolyásolni akarjuk a felszínt, érteni kell a mélyet. Néha csupán a mélység ismerete kevés a változáshoz. Azonban e nélkül az ismeret nélkül nem történhet semmi változás. A tudás az első lépés, és csak ezt követheti a megfelelő cselekvés.

Párkapcsolati analízis

Párkapcsolati analízisA párkapcsolati analízis egy párkapcsolat buktatóit, játszmáit, rejtett szereposztásait tárja fel, s egyben kiutat is mutat mindezekből. Rávilágít a kapcsolatban rejlő erőtartalékokra, az együttműködés harmonikus területeire, azokra a témakörökre, amelyekben a két ember erői pozitívan erősíthetik egymást. Leginkább kapcsolataink képviselik számunkra a legfontosabb tanulnivalóinkat az életben, ezért saját szerepünk, részvételünk felismerése egy kapcsolati krízisben személyiségfejlődésünk lényeges állomását is jelenti egyben. Egy új kapcsolat kialakításakor pedig a horoszkóp segítségével tudatosan készülhetünk a tőlünk eltérő temperamentumú, érzés- és gondolatvilágú partnerrel való együttműködésre, s megismerhetjük az új kapcsolatban rejlő lehetőségeket és felfedezésre váró területeket.

Életfeladat

Életfeladat„Mindenkinek van megbízatása. Nem lehet a tudatra ébredt embernek más kötelessége, minthogy önmagát keresse, és a saját útján tapogatózzon előre, akárhová vezet is az az út. Nem az a dolgunk, hogy kitaláljunk magunknak egy sorsot, hanem az, hogy megtaláljuk a sajátunkat, s azt teljességgel és töretlenül éljük végig.” – írja Hermann Hesse. A humanisztikus asztrológia e megnyilvánulni akaró energiát, e felszínre törekvő belső erő forrását a személyiséget alkotó archetípusokban keresi. Az életfeladat-analízis feltárja a személyiséget mozgató erőket, és megvizsgálja, azok milyen mértékben és szinten kerülnek megélésre. Segít megfogalmazni, hogy az archetípusok milyen témát, univerzális küldetést hivatottak a földre hozni, és megkeresni, hogy az adott életen és sorson belül hol nyílnak számukra megnyilvánulási, kibontakozási lehetőségek.

Szülő-gyerek viszony

Szülő-gyerek viszony„Milyen jó is volna, ha gyermekeink így szólnának hozzánk: drága anya, apa, van egy nagyon fontos hírem. Én bizony csak felerészben vagyok a ti gyermeketek - mert felerészben a csillagok szülötte vagyok, az univerzumé, s ez az oldalam, mint tapasztalni fogjátok, néha igencsak zavarba ejtő és idegen lesz számotokra. Ám közös érdekünk, hogy ezzel a részemmel is megbarátkozzatok! Ugyanis az, hogy megismertek, és megértitek, hogy mi mozgat, hogy mit szeretek és mitől tartok, a legjobb esélyem arra, hogy szeretettel és értőn neveljetek, s így váljak egyszer sikeres és boldog felnőtté.” (Böszörményi-Rákos: Csillagok nyelvén). Az elemzés során az asztrológus a horoszkópból a szülő elé tárja, hogy valójában ki az a csodás jövevény, aki a családba érkezett. S ha már megismerte az apróság csillagjegyének lényegét, tanácsot is kap: mire figyeljen, miben segítse, mitől óvja azt, aki a legfontosabb személy az életében – a gyermekét.

Időzítés

IdőzítésMinden tevékenység kezdete magában rejti az általa elindított történet sorsmintázatát. Egy olyan mintázat esetén, amely szűk kereteket jelöl ki egy adott téma számára, több küzdelemmel, gonddal számolhatunk, mint egy olyan időpont esetében, amely tág mozgásteret biztosít és pozitív energiákkal segíti egy ügy, folyamat kibontakozását. A kezdő pillanat jellegzetességeit (az esemény horoszkópját) azért érdemes megismernünk, hogy tudjuk, milyen módon segíthetjük legjobban az ügyek előrehaladását és kibontakozását. Az asztrológus az időzítés kiszámolásakor tekintetbe veszi minden érintett személy horoszkópját, megvizsgálja azok illeszkedését a javasolt időponttal, és felhívja a figyelmet az optimálisnak talált időpont egyedi jellegzetességeire.