Láthatatlan dimenziók

lathatatlan-dimenziok

Negyedszázados története során a családállítás számtalan megközelítése, változata alakult ki világszerte. Bert Hellinger, a módszer megalkotója nem fektette le eljárásának gyakorlati alapjait, s az idők során maga is folyamatosan továbbfejlesztette és alakította azt. Ezért nehezen megmondható, hogy egy csoportban végzett családmodellezés attól családállítás-e, mert annak nevezik, vagy létezik egy átfogó rendszerelmélet, amelynek törvényszerűségei felismerhetők a hellingeri mintát követő csoportmunkák hátterében.

A Láthatatlan dimenziók e rejtett, s a családállítás összes válfajára érvényes, egységes struktúrának ered a nyomába. Olyan gondolati térbe kalauzol, amelyben értelmezhetővé s összefüggéseiben áttekinthetővé válik mindaz az elméleti és gyakorlati tapasztalat, amely a rendszerállítások során eddig összegyűlt. Felvázolja a rendszerállítás rétegeit az archaikus szinttől a pszichológiai dimenziókig, ismerteti a családi rendszert meghatározó alapdinamikákat, a csoportban végzett munka tárgyi és elméleti kereteit, s részletesen bemutatja a családállítás leggyakoribb típusait azok részletes felépítésével, térbeli mozgásaival, párbeszédeivel, elágazásaival és zsákutcáival. A könyvet az egyes fejezeteket illusztráló, dramatizált formában leírt állítások zárják.

SZIBÉRIAI ANZIX – bajtársi sorsközösség (idézet a könyvből)

(Margit, bár szerető családban, a gyermekeivel él, mégis folyton magányosnak, kirekesztettnek érzi magát.)

Állításvezető   Ez tesztállítás Margit tüneteire. Kérem, figyeljetek arra, mit éreztek, és hogy milyen viszonyban vagytok a térben állókkal.

Első képviselő   A második képviselőt én inkább férfinak látom, nem nőnek. Kimondottan fenyegető a jelenléte.

Állításvezető   (a második képviselőnek) Tudsz felé mozdulni?

Második képviselő  Igen. (Lassan közelít az első felé)

Első képviselő   Ahogy jön közelebb, egyre félelmetesebb.

Második képviselő   Én pedig egyre erősebbnek érzem magam. Abszolút felette állok mindenkinek.

Első képviselő   Nem tudom hova tenni, hogy mi benne ez a személytelenség, hidegség és keménység.

Állításvezető   (az állítónak) Volt a családban olyan rokon, aki börtönbe került vagy akit fogva tartottak?

Állító   Nem tudok róla. A nagypapám volt orosz hadifogságban, az apukám apukája, de az régen volt, a második világháború idején.

Második képviselő   Egyre inkább valami börtönőrnek vagy katonának érzem magam.

KépviseletElső képviselő   Azt vártam, hogy jobban félek. De valamiért mégsem félek annyira.

Második képviselő   Nem hiszem, hogy kegyetlenkednék vele, csak teszem a dolgom.

Első képviselő   Inkább korlátozásról van szó, nem fizikai bántalmazásról.

Második képviselő   Nekem vele semmi bajom, de az biztos, hogy rajta tartom a szemem.

Állításvezető   (a második képviselőnek) Tegyük fel, hogy egy katona vagy, egy őr. Ez valószínűleg nem állambiztonsági ügy, mert akkor kínzásról és hasonlókról lenne szó. A helyzet inkább hadifogságra hasonlít, mert az képzelhető el úgy, hogy te őr vagy, aki felügyel, a fogvatartottak pedig dolgoznak. (Az első képviselőnek) Ha így van, akkor valószínűleg te vagy Margit nagyapja. Elfogtak, és hadifogságba kerültél. Elvittek rettentően messzire, elszakítottak a családodtól, a hazádtól. Teljesen reménytelen helyzetben vegetáltál valahol az isten háta mögött, és nem indulhattál el azok felé, akik hozzád tartoznak. (Az állítónak) Margit, milyen ezt neked látni?

Állító   Az jutott eszembe, hogy ez a helyzet gyakorlatilag az én életemben is szinte ugyanígy jelen van. A nagyapámat elvitték külföldre, ezzel izolálták a családjától – és én is ugyanígy izolálva élek a családomtól.

Állításvezető   Margit, kérlek, nézz rá az első képviselőre. Ő a nagyapád.

Margit   (ismétli az állításvezető mondatait) „Drága nagyapa, téged elhurcoltak messzire, fogva tartottak, nem üzenhettél a szeretteidnek, akik azt sem tudták, életben vagy-e. Bezártak, megfélemlítettek, és ez rettenetesen nehéz lehetett neked. Erre ment rá az életed – és ezt egyáltalán nem érdemelted meg. Szeretném, ha könnyíthetnék a terheiden. Ezért mindent, amit tudok, viszek helyetted – mert szeretlek, mert hozzánk tartozol. És mert azt hiszem, hogy neked így könnyebb.”

Nagyapa   Ez mind igaz. Miközben Margit ezeket a mondatokat mondta, lepergett előttem a történetem: valóban nagyon nehéz életem volt. De szeretet van bennem, és nem bántam meg semmit. (Margitnak) „Ez az én történetem, kis unokám – egy nagyon nehéz történet. A lelkem egy része ott maradt Szibériában.”

(Az állításvezető beállít három képviselőt a bajtársak szerepébe. A nagyapa, amint meglátja őket, feléjük indul)

Családi struktúrákÁllításvezető   Amikor valaki megjárta a hadifogságot, és olyan szerencséje volt, hogy hazajutott, gyakran hiába élte tovább látszólag vidáman az életét, mert eközben a lelke – vagy annak egy része – a bajtársaival maradt.

Nagyapa   (Margitnak) „Kis unokám, ők a bajtársaim, akik sohasem tértek haza. A lelkem egy része velük maradt.”

Állításvezető   (a nagyapának) Milyen ez neked? Igaznak érzed?

Nagyapa   Igen. (A bajtársaknak) „Közétek tartozom, és soha nem hagylak el benneteket. Ez egy hihetetlenül erős összetartozás.”

Állításvezető   Mindennél erősebb. Különös módon a rokoni kötelékeknél is szorosabb.

Nagyapa  Most érzem először azt, hogy a helyemen vagyok. (Margitnak) „Itt vagyok a helyemen. Ide tartozom.”

Állításvezető   (a nagyapának) Lehet, hogy az lenne a legjobb, ha nekidőlnél a bajtársaidnak, ők pedig tartanának hátulról.

Nagyapa   (nekidől a bajtársaknak) Igen, ez az. „Itt vagyok a helyemen. Ide tartozom. Bármerre megyek is tovább az életben, a lelkem veletek marad.”

Margit   „Drága nagyapa, látom, hogy a lelked ott maradt a bajtársaidnál. Köszönöm neked, hogy ennek ellenére hazajöttél és továbbadtad az életet, mert így születhetett meg apukám és a testvérei. Most már látom, hogy hová tartozol, és miért. Eddig azt hittem, hogy rossz neked távol lenni a családodtól, a hazádtól, és szenvedsz a bezártságtól. De most már értem, hogy ez a te választásod, a te utad. Eddig úgy gondoltam, hogy rossz neked, és segíteni akartam. De látom, hogy jól vagy, a lelked a tieid között van, és egyáltalán nem vagy egyedül. Nagyapa, most látlak igazán.”

Nagyapa   (együtt imbolyog a bajtársakkal, akik tartják őt) Olyan, mintha hullámzó tengeri növények volnánk így együtt. „Kis unokám, én jól vagyok, és az enyéim között vagyok. Nem egyedül, nem elszigetelten, hanem egy csodálatos együttlétben. Ha ebben a jóban akarsz osztozni velem, akkor azt szívesen nézem. De ha a hadifogságom terhét viszed, azzal nem értek egyet, mert az nem az én lelkem valósága: ezért itt az ideje, hogy azt letedd.”

KatarzisMargit   Nagyon szorosan kapcsolódtam ehhez.

Állításvezető   Nagyapád lelke ott maradt a hadifogságban, és azt te egy szörnyű sorscsapásnak láttad. De nem azért kötődött oda, mert akkora súlya volt a történetének, hogy nem bírt elmozdulni onnan, hanem mert neki a bajtársaival volt a legjobb: velük érezte teljesnek magát. Tehát nincs szüksége segítségre. Amit viszel, azt leteheted, amennyiben úgy érzed, hogy eljött az ideje. De ha még vinni szeretnéd egy kicsit, azt is tisztelettel meghagyjuk neked. Mindenesetre most megláttál egy attól eltérő valóságot, mint amit eddig képzeltél – de nem kell egyből elhinned és levonnod belőle a tanulságokat.

Margit   Megpróbálnám letenni. (A nagyapjának) „Drága nagyapa, eddig úgy láttalak, mint aki a hadifogságban el van vágva mindenkitől: a családjától, a hazájától, a barátaitól. És mivel szeretlek, veled akartam lenni, és át akartam élni mindazt a magam életében, amiről úgy hittem, a te nehéz sorsod. De most már látom, hogy jól vagy, és nem vagy magányos. Ezért azt, amit eddig érted vittem szeretetből, most leteszem.”

(Hosszan meghajol. Nagyapja eközben erőre kap, és kihúzza magát)

Margit   (leül, és onnan néz a nagyapjára) „Drága nagyapa, én csak a kis unokád vagyok, semmi más. Csodálom az erődet, és örülök annak, hogy jól vagy. Szeretnék olyan lenni, mint te: úgy kapcsolódni az enyéimhez, hogy közben azt érezzem, annyira együtt vagyok velük, mintha hullámzó tengeri növények volnánk.”

Nagyapa   „Úgy lesz, kis unokám. Meglátod: mostantól minden megváltozik.”

Margit   Én nagyon jól vagyok.