Előadások – második évfolyam

 

Asztrológia és pszichológia

Mind a hagyományos, mind az online képzés

az alábbi tematikát követi

 

 

2023. szeptember

A lélek ösvényénA lélek ösvényén

Horoszkóp mint életforgatókönyv • A beavatás tizenkét lépcsőfoka • Lélekcsoport és a Vízöntő-analógiák • Amit erre az életre vállaltunk: az Uránusz-identitás • Mnémoszüné fátyla: amnézia és emlékezés • Mi tart a létkörökben? A karma asztrológiai értelmezése • Egység vagy individualitás: az Vízöntő-Oroszlán tengely • A fogantatás uránuszi impulzusa

2023. október

Elvesztett édenElvesztett éden

Magzati fejlődés a tizenkettedik házban • A duális én és a Halak jegye • A Neptunusz birodalma: méhen belüli hatások szinesztéziája • Planéta a tizenkettedik házban: magzati traumák nyomai • A két hal mitológiája: korai ikerélmény és ami mögötte rejlik • A Halak-Szűz tengely • Négy születéskörüli mátrix – áthaladás az Ascendens-ponton

2023. november

MegérkezésMegérkezés

A születés pillanata és a Naprendszer energiamintázata • Autisztikus fázis • Az első ház és az elkülönült én traumája • Házak és csakrák • A tizenkét csakra pszichodinamikai funkciója • Mars-impulzus és a gyökércsakra • A Holdtündér varázspálcája – az első revolúció • Éntükrözés és személyiségfejlődés: a Kos-Mérleg tengely

2023. december

Unio caelestisUnio caelestis

Második fázis: a szimbiotikus szakasz • Megérkezés a testi létezésbe – a Bika jegy perspektívája • Második ház, második csakra: betagolódás az anyagvilágba • Elérhetetlen Vénusz – a szükségletkielégítés konfliktusa • Holdfázisok az égen és a lélekben – az „elég jó anya” • Mars és Vénusz: anyai tartalmazás és tükrözés

2024. január

Fent és lentFent és lent

Mikor az anya konténere megtelik: izolált Mars és a korai sérülések • A Bika-Skorpió tengely: újhold és a gonosz mostoha mítosza • A harmadik házon innen: a transzfer jelensége • Post partum pszichózis a horoszkópban • Nyolcadik ház és a Plútó dimenziója: a paranoid-szkizoid pozíció • A Merkúr hajnala: mentalizáció és empátia

2024. február

SodrásbanSodrásban

Harmadik ház: szeparáció és individuáció • Két világ között – autizmus és a ferális gyerekek • A harmadik csakra útja: megérkezés a konszenzusvalóságba • Gondolkodás és nyelv – a Merkúr lineáris világa • Harmadik ház, az intelligencia tere • Az Ikrek-Nyilas tengely • Merkúri háztémák: életterv és szülői programozás

2024. március

A múlt kútjaA múlt kútja

Negyedik ház: átjáró a múltba • Életfeladat és az emlékeztető trauma • Az IC vonzásában – az újraközeledés • Negyedik csakra: az én vagyok impulzusa • Szaturnusz oppozíció: a felettes én megjelenése • Rák-dinamika az IC-n: az ősvalami alámerül • Rák-Bak tengely: családdinamika, hellingeri sors- és szerepátvételek

2024. április

A világ kapujábanA világ kapujában

Az Oroszlán-impulzus: megérkezés az ödipális szakaszba • Kényszerpályák: kapcsolati mintázatok és szerepek az ötödik házban • A Szűz jegye és a látencia hatodik házas időszaka • Az általános másik perspektívája – a hetedik ház életszakasza • Elszakadás, lázadás, leválás: Skorpió-analóg serdülőkori válságok a nyolcadik házban

2024. május

Tovább az útonTovább az úton

Szabadság és perspektíva – a kilencedik házas életszakasz Nyilas-analógiái • Szaturnusz-visszatérés: az érett felnőttkor nyitánya • Tizenegyedik ház és az életközepi válság • Az individuáció uránuszi útja • Elengedés – a tizenkettedik ház időszakának Neptun-analógiái • Sors és ábrahangsúly az életszakaszok tükrében (horoszkópelemzés)

Az előadásokat Rákos Péter tartja