Köszöntünk

Rákos Péter Rákos Péter vagyok, az iskola alapítója és szakmai vezetője. Negyed százada kutatom a horoszkópot, a lélek földi útjának térképét. Azt a különleges üzenetet, ami csak ránk szabott, amiben ott a válasz minden önmagunkat és változó világunkat érintő kérdésre, s amiben ott rejlik számtalan kódolt útmutatás. A lélek nyelvén szól a lélekhez – ám ezt az üzenetet el is kell juttatni hozzá. Ehhez nyújt segítséget a humanisztikus asztrológia. Olyan eszközt és módszert kínál, amely képes lefordítani, értelmezni a horoszkóp sablonoktól mentes, megismételhetetlen, egyedi tartalmait. Hidat építeni lélek és elme, jobb és bal agyfélteke között, s kijelölni utat és irányt a Vízöntő kori paradigmaváltás kavarodásában. A módszer elsajátítható – ebben segítünk mindenkit, aki velünk tart ezen az úton.

Online asztrológia tanfolyam

2020 őszétől a hagyományos találkozásokkal párhuzamosan elindul a teljes körű online asztrológia oktatásunk is – alkalmat adva így a hétvégén elfoglaltak és a tőlünk messze élők számára a tanfolyamon való részvételre.

Információk

Találkozásaink – korlátozások esetén is – zökkenőmentesen folytatódnak az online térben. A közelmúlt tapasztalatai alapján e műfaj önálló tanfolyami formaként és alternatív, virtuális műhelyként is meghonosodott az iskolában.

Az asztrológia tanfolyam előadásai

Hagyományos tanfolyam

A vasárnapi előadásokon egyszerűen, közérthetően beszélünk az asztrológiáról, és példaábrák segítségével mutatjuk be, hogyan olvasható a horoszkóp személyiséget és sorsot meghatározó egyedi mintázata.

Az asztrológia tanfolyam kiscsoportos foglalkozásai

Kiscsoportok

Hallgatóink az előadások témáit a délutáni – példaábrák és a saját horoszkóp elemzésén alapuló – kiscsoportos oktatás keretében dolgozzák fel. Itt lehetőség van a személyes kérdések, problémák körüljárására is.

Lélekközpontú asztrológia

Mi a humanisztikus asztrológia

A különbség a hagyományos és a humanisztikus megközelítés között a kikerülhetetlen sorsterhek felfogásában tükröződik. Valójában sokkal nagyobb szabadsága van a „horoszkópba zárt léleknek” mint azt korábban gondoltuk.

Pszichológia és asztrológia

Asztrológia és pszichológia

„Gyakran úgy találtam, hogy a horoszkóp magyarázatul szolgál arra, amit más módon képtelen vagyok megérteni” – írja C. G. Jung. „Így meggyőződésem, hogy az asztrológia nagy hasznára lehet a pszichológiának.”

Énállapotok a horoszkópban

Énállapot-elmélet

A humanisztikus asztrológiának egy páratlanul pontos személyiségtérkép áll rendelkezésére: a születési ábra. Ezen megszámolható, hány énállapot alkotja személyiségünket, s azok milyen karakterrel, motivációval bírnak.

Egyéves asztrológia tanfolyam

Egyéves átfogó asztrológia tanfolyam

Nem minden asztrológia iránt érdeklődő kíván asztrológus lenni; sokan csak új, hatékony látásmódra szeretnének szert tenni, s az asztrológia szemléletének segítségével többet megérteni a világból, önmagukból.

Regiomontanus asztrológiai szoftver

Humanisztikus asztrológia program

A Regiomontanus iskolánk ingyenes asztrológiai programja. Megnyitásakor az általunk használt beállításokkal és az ábraelemeket humanisztikusan értelmező horoszkópolvasó funkcióval találkozunk.

Terápiás lehetőségek

Horoszkópelemzés

Az énállapot-elméletből kiinduló horoszkópelemzés feltárja a belső és külső konfliktusok, elakadások okát, azok élettörténeti rétegeit, és segít a továbblépés erőforrásainak feltárásában.

Humanisztikus sorozat - az asztrológia tanfolyam jegyzetei

Könyveink

A könyvesboltokban még kapható a Humanisztikus asztrológia sorozat három kötete, melyek közül kettő az iskola hallgatói számára jegyzetként is szolgál. A könyvekhez ingyen letölthető asztrológiai programok készültek.

Különleges események a Humanisztikus Asztrológias Iskolában

Képek és hangok

Pillanatképek az iskola múltjáról, jelenéről, vendégelőadókról, könyv- és programbemutatókról, nyári workshopokról. Továbbá előadásrészlet arról, hogy mire válaszol, és mire nem az asztrológia.

Filmösszefoglaló az iskoláról

Rövidfilm

Négy és fél perces film a Humanisztikus Asztrológia Iskolában folyó tevékenységekről: előadásokról, kiscsoportokról, rendszerállításról, önismereti utakról, könyvkiadásról, szofverfejlesztésről.

Vélemények

Hallgatóink írták rólunk

„Az egész iskola együtt él, együtt lélegzik, mint egy nagy család, ahol mindenkinek van a másikhoz egy jó szava, ahol mindenki figyelmet kap, és ahol talán mindenki egy kicsit hazaér önmaga keresése közben!”

Dr. Tóháti Ildikó

Dr. Tóháti Ildikó

A Humanisztikus Asztrológia Iskola ügyvezetője és tanára vagyok. Két évig vezettem az Elixír Magazin Válaszol az asztrológus rovatát. Jelenleg iskolánk könyvsorozatát szerkesztem, és egyéni, önismereti konzultációkat tartok.

Rákos Péter

Rákos Péter

Az integratív, humanisztikus szempontú asztrológiát a 20 éves múltra visszatekintő iskolánkban oktatom, amelyet – akkori formájában – 1999-ben hoztam létre. Nyolc asztrológiai témájú könyvem jelent meg.

Miben más egy humanisztikus asztrológia tanfolyam

Planéták

Mit jelent az iskola nevében a „humanisztikus” szó?

Asztrológiai szemléletünk fókuszában az egyedi és megismételhetetlen személyiség áll. Ahogy nincs két egyforma horoszkóp, úgy nincs két egyforma ember sem. Ahogy az emberi jelenség sem írható le csupán ösztönök, viselkedési minták és funkciók együtteseként, úgy asztrológiai jegyek, planéták és házak hatásainak eredőjeként sem. Az asztrológiának gyakran róják fel – joggal –, hogy sematizál, címkéz. A humanisztikus asztrológia ezzel szemben az egyedit, a megismételhetetlent, a csak az adott személyre jellemzőt vizsgálja. Ezt – a humanisztikus pszichológia gyakorlatát követve – az asztrológiai karakterek szubjektív nézőpontját felvéve közelíti meg: így válik átélhetővé és értelmezhetővé a horoszkóp tulajdonosának senki máshoz nem hasonlítható univerzuma.

Jegyek és analógiák

Az iskola tematikája sok szempontból túlmutat a hagyományos asztrológia oktatás keretein. A humanisztikus szemléleten túl milyen pszichológiai irányzatokkal ismerkednek meg a hallgatók?

Azokkal, amelyek gondolkodásmódja maradéktalanul „lefordítható” a horoszkóp nyelvére. Így nem véletlen, hogy az analitikus szemlélet képviselői, a pszichét először strukturálisan leíró Freud, az emberi kapcsolatok szerkezetét felfedező Berne, a transzperszonális régiókat feltáró Jung mekkora szerepet kapnak a humanisztikus ábraértelmezésben. De a családi rendszerek rejtett elmozdulásai is – amelyek a családállításon kerülnek felszínre – éppúgy kiolvashatók a horoszkópból, mint a korai személyiségfejlődés traumái és elakadásai. A pszichológia legdinamikusabban fejlődő irányzata, a tárgykapcsolat-elmélet pedig szinte minden részletében alátámasztja és magyarázza az asztrológia – laikusok által gyakran nehezen elfogadható – világképét, amely leírja, hogy ami külső (a Naprendszer bolygói), hogyan válik belsővé (személyiségstruktúra), és ami belső (például egy partnerjelző planéta), hogyan ölt emberi formát a külvilágban.

Hogyan adható át egy asztrológia tanfolyam keretében ez az összetett emberkép?

A Humanisztikus Asztrológia Iskola első évében az előadásokon és a kiscsoportokon már áttekintjük azt a szellemi panorámát, amelynek részleteit a felsőbb évfolyamokban fogjuk lépésről lépésre feltérképezni. A második évben végigkövetjük a lélek utazását a fogantatástól az időskorig a horoszkóp életszakaszainak útmutatását követve, megismerve annak általános és egyedi mintázatát, hatását és megoldani valóit. Ez utóbbiak a tematikus kiscsoportokban való munka során kerülnek felszínre. Az asztrológia tanfolyam harmadik évében tanulják meg hallgatóink a csillagfejtés speciális technikáit: a szinasztriát, a prognózist és a drakonikus, más néven a karma-horoszkóp elkészítését. Ekkor kapnak átfogó képet a humanisztikus asztrológia pszichológiai hátteréről is. A negyedik év során pedig bekapcsolódhatnak az iskola Szakmai Műhelyének munkájába, ahol szupervíziós támogatással tanulhatják és gyakorolhatják az asztrológiai tanácsadás módszereit. Hallgatóink számára iskolánkon belül a második évtől nyitva áll a horoszkóp-fókuszú család- és rendszerállítás.

Humanisztikus Asztrológia

Ezek szerint az tanácsadás is az asztrológusképzés része?

Aki elkezd asztrológiával foglalkozni, hamar találkozik azzal, hogy rokonok, barátok, ismerősök keresik meg kérdéseikkel. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a válaszadás, és ezzel együtt a szembesülés azzal, hogy mekkora hatása van az asztrológiai alapú kijelentéseknek. Ez a kérdés messze túlmutat a horoszkópelemzés technikai részén. Ezért az asztrológia tanulás szerves része a humanisztikus asztrológiai szemléletet tükröző tanácsadás kereteinek megismerése.

Van-e olyan téma, amelyik kiemelt fontosságú a Humanisztikus Asztrológia Iskola megközelítésében?

Igen: az emberi kapcsolatok témaköre. A családi szerepek és szereptévesztések, a szülő-gyerek viszony elakadásai, a párkapcsolatokban felmerülő problémák – vagyis az, hogy milyen asztrológiai és pszichológiai programozottság mentén alakítjuk az életünket és a sorsunkat. A humanisztikus szemlélet abban tér el leginkább a több ezer éves asztrológiai hagyománytól, hogy nem e programozottság elfogadására és az ahhoz való igazodásra tanít, hanem a változás és a fejlődés lehetőségét és módszereit kínálja. Ehhez persze tudni és tapasztalni kell, hogy a horoszkópom és a pszichológiai programjaim valójában nem én vagyok. Ezek csupán struktúrák, amik mentén működöm, s az egyedül az én döntésem, hogy e struktúrákat rácsokként élem-e meg, vagy olyan felépítményként, melynek erővonalai mentén egyre több és több teret kap a kreativitás és a szabadság az életemben.

Az Elixír Magazin cikke nyomán