Köszöntünk

Rákos Péter Rákos Péter vagyok, az iskola alapítója és szakmai vezetője. Negyed százada kutatom a horoszkópot, a lélek földi útjának térképét. Azt a különleges üzenetet, ami csak ránk szabott, amiben ott a válasz minden önmagunkat és változó világunkat érintő kérdésre, s amiben ott rejlik számtalan kódolt útmutatás. A lélek nyelvén szól a lélekhez – ám ezt az üzenetet el is kell juttatni hozzá. Ehhez nyújt segítséget a humanisztikus asztrológia. Olyan eszközt és módszert kínál, amely képes lefordítani, értelmezni a horoszkóp sablonoktól mentes, megismételhetetlen, egyedi tartalmait. Hidat építeni lélek és elme, jobb és bal agyfélteke között, s nem utolsó sorban irányt és utat mutatni a Halak-Vízöntő korszakváltás világméretű krízisében. A módszer elsajátítható – ebben segítünk mindenkit, aki velünk tart ezen az úton.

Az asztrológia tanfolyam előadásai

Hagyományos asztrológia tanfolyam

A vasárnapi előadásokon egyszerűen, közérthetően beszélünk az asztrológiáról, és példaábrák segítségével mutatjuk be, hogyan olvasható a horoszkóp személyiséget és sorsot meghatározó egyedi mintázata.

Online asztrológia tanfolyam

A hagyományos találkozásokkal párhuzamosan elindult teljes körű online asztrológia oktatásunk is – alkalmat adva így a hétvégén elfoglaltak és a tőlünk messze élők számára a tanfolyamon való részvételre.

Az asztrológia tanfolyam kiscsoportos foglalkozásai

Esetmegbeszélő csoportok

Témakörei végigjárják az előadáson ismertetett asztrológiai működésmódokat; az eseteket részben a csoportvezető tanár, részben a résztvevők hozzák, melyek mélyebb összefüggéseit a horoszkópok elemzése segít feltárni.

Egyéves asztrológia tanfolyam

Egy év az asztrológia világában

Sokan nem asztrológiai tanulmányokat akarnak folytatni, hanem szilárd alapot keresnek az egyre bizonytalanabbá váló mindennapokban. Mert évszázados, évezredes kapaszkodóink tűnnek el egyik pillanatról a másikra.

Énállapotok a horoszkópban

Énállapot-elmélet

A humanisztikus asztrológiának egy páratlanul pontos személyiségtérkép áll rendelkezésére: a születési ábra. Ezen megszámolható, hány énállapot alkotja személyiségünket, s azok milyen karakterrel, motivációval bírnak.

Pszichológia és asztrológia

Pszichológiai témakörök

„Gyakran úgy találtam, hogy a horoszkóp magyarázatul szolgál arra, amit más módon képtelen vagyok megérteni” – írja C. G. Jung. „Így meggyőződésem, hogy az asztrológia nagy hasznára lehet a pszichológiának.”

humanisztikus tanácsadás

Tanácsadás

A hallgatók általános és személyes kérdéseinek megválaszolása az iskola mindennapjainak szerves része. Íme, néhány alaptéma, melynek vizsgálatára az asztrológiának különösen hatékony eszközei vannak...

Terápiás lehetőségek

Terápiás lehetőségek

Az iskola első évétől központi téma a személyiségen belül működő asztrológiai énállapotok felismerése, tudatosítása, s a változást, konfliktusmegoldást, gyógyulást hozó terápiás módszerek megismerése.

Humanisztikus sorozat - az asztrológia tanfolyam jegyzetei

Könyveink

A könyvesboltokban még kapható a Humanisztikus asztrológia sorozat három kötete, melyek közül kettő az iskola hallgatói számára jegyzetként is szolgál. A könyvekhez ingyen letölthető asztrológiai programok készültek.

Különleges események a Humanisztikus Asztrológias Iskolában

Képek és hangok

Pillanatképek az iskola múltjáról, jelenéről, vendégelőadókról, könyvbemutatókról, nyári workshopokról, elvonulásról, valamint előadásrészlet az asztrológia egyedi időszemléletéről.

Regiomontanus asztrológiai szoftver

Humanisztikus asztrológia program

A Regiomontanus iskolánk ingyenes asztrológiai programja. Megnyitásakor az általunk használt beállításokkal és az ábraelemeket humanisztikusan értelmező horoszkópolvasó funkcióval találkozunk.

Rendszerállítás

Rendszerállítás

A rendszerállítás a horoszkóp nehezen feltárható dimenzióit is képes átvilágítani. A rendszerállító képzésünkön részt vevők terapeutaként hatékony diagnosztikai és terápiás eszközt kapnak kezükbe.

Videók

Bepillantás a workshopokba, kiscsoportos beszélgetésekbe, a könyvkiadás és a szoftverfejlesztés munkálataiba, valamint részletek az online előadásokból és az asztrológiai tanárportrékból.

Vélemények

Hallgatóink írták rólunk

„Az egész iskola együtt él, együtt lélegzik, mint egy nagy család, ahol mindenkinek van a másikhoz egy jó szava, ahol mindenki figyelmet kap, és ahol talán mindenki egy kicsit hazaér önmaga keresése közben!”

Dr. Tóháti Ildikó

Dr. Tóháti Ildikó

A Humanisztikus Asztrológia Iskola ügyvezetője és tanára vagyok. Két évig vezettem az Elixír Magazin Válaszol az asztrológus rovatát. Jelenleg iskolánk könyvsorozatát szerkesztem, és a háttérből segítem az iskolában folyó munkát.

Rákos Péter

Rákos Péter

Az integratív, humanisztikus szempontú asztrológiát a 24 éves múltra visszatekintő iskolánkban oktatom, amelyet – akkori formájában – 1999-ben hoztam létre. Nyolc asztrológiai témájú könyvem jelent meg.

Sztanik Attila

Tíz éve tanítok a Humanisztikus Asztrológia Iskolában. Rendszerállítással, egyéni konzultációval és terápiával foglalkozom. Az Iskola jelenléti és online tanfolyamain esetmegbeszélő és önismereti csoportokat tartok.

Tóth Angéla

Rendszerállítóként, asztrológiai tanácsadóként, kineziológusként és craniosacralis terapeutaként dolgozom. Jelenleg én látom el az iskolatitkári feladatokat, emellett az Iskola projektív terápiás képzését vezetem.

Miben más egy humanisztikus asztrológia tanfolyam

Planéták

Mit jelent az iskola nevében a „humanisztikus” szó?

Asztrológiai szemléletünk fókuszában az egyedi és megismételhetetlen személyiség áll. Ahogy nincs két egyforma horoszkóp, úgy nincs két egyforma ember sem. Ahogy az emberi jelenség sem írható le csupán ösztönök, viselkedési minták és funkciók együtteseként, úgy asztrológiai jegyek, planéták és házak hatásainak eredőjeként sem. Az asztrológiának gyakran róják fel – joggal –, hogy sematizál, címkéz. A humanisztikus asztrológia ezzel szemben az egyedit, a megismételhetetlent, a csak az adott személyre jellemzőt vizsgálja. Ezt – a humanisztikus pszichológia gyakorlatát követve – az asztrológiai karakterek szubjektív nézőpontját felvéve közelíti meg: így válik átélhetővé és értelmezhetővé a horoszkóp tulajdonosának senki máshoz nem hasonlítható univerzuma.

Jegyek és analógiák

Az iskola tematikája sok szempontból túlmutat a hagyományos asztrológia oktatás keretein. A humanisztikus szemléleten túl milyen pszichológiai irányzatokkal ismerkednek meg a hallgatók?

Azokkal, amelyek gondolkodásmódja maradéktalanul „lefordítható” a horoszkóp nyelvére. Így nem véletlen, hogy az analitikus szemlélet képviselői, a pszichét először strukturálisan leíró Freud, az emberi kapcsolatok szerkezetét felfedező Berne, a transzperszonális régiókat feltáró Jung mekkora szerepet kapnak a humanisztikus ábraértelmezésben. De a családi rendszerek rejtett elmozdulásai is – amelyek a családállításon kerülnek felszínre – éppúgy kiolvashatók a horoszkópból, mint a korai személyiségfejlődés traumái és elakadásai. A pszichológia legdinamikusabban fejlődő irányzata, a tárgykapcsolat-elmélet pedig szinte minden részletében alátámasztja és magyarázza az asztrológia – laikusok által gyakran nehezen elfogadható – világképét, amely leírja, hogy ami külső (a Naprendszer bolygói), hogyan válik belsővé (személyiségstruktúra), és ami belső (például egy partnerjelző planéta), hogyan ölt emberi formát a külvilágban.

Hogyan adható át egy asztrológia tanfolyam keretében ez az összetett emberkép?

A Humanisztikus Asztrológia Iskola első évében az előadásokon és az esetmegbeszélő kiscsoportos oktatás keretein belül már áttekintjük azt a szellemi panorámát, amelynek részleteit a felsőbb évfolyamokban fogjuk lépésről lépésre feltérképezni. Az asztrológia tanfolyam második évében végigkövetjük a lélek utazását a fogantatástól az időskorig a horoszkóp életszakaszainak útmutatását követve, megismerve annak általános és egyedi mintázatát, hatását és megoldanivalóit. Ez utóbbiak a tematikus esetmegbeszélő csoportokban való munka során kerülnek felszínre. Ekkor kapnak a hallgatók átfogó képet a humanisztikus asztrológia pszichológiai hátteréről. A harmadik évben ismerkednek meg hallgatóink a csillagfejtés speciális technikáival: a szinasztriával, a prognózissal és a drakonikus, más néven a karma-horoszkóp elkészítésével. A negyedik év során pedig bekapcsolódhatnak az iskola Szakmai Műhelyének munkájába, ahol szupervíziós támogatással tanulhatják és gyakorolhatják az asztrológiai tanácsadás módszereit és terápiás technikáit. Hallgatóink számára iskolánkon belül a második évtől nyitva áll a horoszkóp-fókuszú család- és rendszerállítás.

Humanisztikus Asztrológia

Ezek szerint az tanácsadás is az asztrológusképzés része?

Aki elkezd asztrológiával foglalkozni, hamar találkozik azzal, hogy rokonok, barátok, ismerősök keresik meg kérdéseikkel. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a válaszadás, és ezzel együtt a szembesülés azzal, hogy mekkora hatása van az asztrológiai alapú kijelentéseknek. Ez a kérdés messze túlmutat a horoszkópelemzés technikai részén. Ezért az asztrológia tanulás szerves része a humanisztikus asztrológiai szemléletet tükröző tanácsadás kereteinek megismerése.

Milyen kérdésekkel találkozik legtöbbször egy humanisztikus asztrológus?

Az emberi kapcsolatok – a családi szerepek, a szülő-gyerek viszony, a párkapcsolati konfliktusok – kérdéseivel: vagyis azzal, hogy milyen asztrológiai és pszichológiai programozottság mentén alakítjuk az életünket és a sorsunkat. A humanisztikus szemlélet abban tér el leginkább a több ezer éves asztrológiai hagyománytól, hogy nem e programozottság elfogadására és az ahhoz való igazodásra tanít, hanem a változás és a fejlődés lehetőségét és módszereit kínálja. Ehhez persze tudni és tapasztalni kell, hogy a horoszkópom és a pszichológiai programjaim valójában nem én vagyok. Ezek csupán struktúrák, amik mentén működöm, s az egyedül az én döntésem, hogy e struktúrákat rácsokként élem-e meg, vagy olyan felépítményként, melynek erővonalai mentén egyre több és több teret kap a kreativitás és a szabadság az életemben.

Az Elixír Magazin cikke nyomán

A regisztráció 2024. augusztus 20-tól kezdődik a programra

A jelentkezésnek nincsenek feltételei; minden érdeklődőt szeretettel várunk