Kérdések és válaszok

 


Mi a különbség a humanisztikus és a nem-humanisztikus asztrológia között?

Sok asztrológiai irányzat és iskola működik a világban. Mindegyik másképp használja az asztrológia általános eszköztárát, és más megközelítésben vizsgálja a világot és az emberi jelenséget. A humanisztikus közelítés a pszichológiai asztrológia területéhez tartozik. Ezen belül a rogersi és a szelfpszichológiai szemléletet és gyakorlatot követi, valamint az ún. transzperszonális pszichológiai irányzatot.

Miben különbözik a humanisztikus az ún. tradicionális szemlélettől?

A humanisztikus asztrológia nem jósol, és az emberi problémákat, nehézségeket nem tekinti megváltoztathatatlannak. Eszközeivel segít a konfliktusok belső gyökerét megtalálni, és a horoszkóp feltételeinek megfelelő új hozzáállást, életstratégiát kialakítani.

A fentiekről hol olvashatok bővebben?

Rákos Péter könyveiben és a honlapon található szinte valamennyi cikkben.

Milyen végzettséget ad az egyéves tanfolyam? Miben több a négyéves képzés?

Az első év még nem ad végzettséget, de a hallgatók már készségszinten elsajátítják az asztrológiai személyiségrajz készítését és a saját horoszkóp tematikus elemzését. Ez még a tanácsadói munkához kevés, de a környezet (család, barátok) megértéséhez nagy segítség. A további kető + egy év a megtanult alapokat az asztrológia minden területére kiterjeszti (pszichológiai asztrológia, családdinamika, karma- és időminőség-vizsgálat: tranzitok, progressziók, revolúciók), valamint asztrológiai tanácsadó és terapeuta képzést is ad. Mind az első évfolyamon, mind a negyedik évfolyamon végzettek bizonyítványt kapnak. Az iskolában elsajátítható képzések elvégzéséről pedig asztrológiai tanácsadó, asztroterapeuta, ill. rendszerállító oklevelet állítunk ki.

Mi leszek, ha sikeresen elvégeztem az iskola képzéseit?

Okleveles asztrológiai tanácsadó / okleveles asztroterapeuta / okleveles rendszerterapeuta.

Ezeket a címeket hivatalosan is használhatom azután?

Természetesen.

Ha befejezem az iskolát, ami nyilvántartott felnőttképzési intézmény, az egyben államilag elismert végzettséget is jelent?

Mint felnőttképzési intézmény az iskola megfelel mindazoknak a követelményeknek, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. A képzés tárgya – az asztrológia – azonban nem tartozik az államilag elismert szakmák közé, így, hasonlóan az összes többi asztrológiát oktató intézményhez, az iskola elvégzése nem számít hivatalos szakképesítésnek vagy iskolai végzettségnek.

Ha az egyéves képzésre jelentkezem, és utána folytatni akarom a tanulást, azt zökkenőmentesen megtehetem-e?

Igen, mivel az egyéves képzést úgy állítottuk össze, hogy a további évfolyamok témái az itt elsajátított alapismeretekhez igazodjanak és azokat bővítsék tovább.

A második és harmadik évfolyam előadásait csak akkor látogathatom, ha már meghallgattam az első évfolyaméit?

Igen. Az előadások egymásra épülnek, így azok az előzmények nélkül nehezen érthetők, illetve követhetők. Ezért nem lehetséges két évfolyam egyidejű látogatása sem.

Mi van, ha hiányzom egy előadásról? Hogyan pótolhatom?

Az előadásokról videófelvétel készül, így beiratkozott hallgatóink, amennyiben nem tudtak jelen lenni az előadáson, a felvételhez ingyen hozzájutnak.

Mik a jelentkezés feltételei?

Nincsenek feltételek. Akik a honlapon ismertetett elméleti és gyakorlati ismereteket meg szeretnék szerezni, azok számára nyitva áll az iskola.

Mit jelent, hogy a befizetés a tanfolyamok általános rendje szerint történik?

Azt, hogy a hallgatóknak – az előadásokon ill. kiscsoporton való részvételüktől függetlenül – a tanfolyami díjat be kell fizetni. Az alkalmankénti fizetés is részletfizetést jelent, vagyis hiányzás esetén nincs visszatérítés, azonban mindenki a nem látogatott előadásokat videófelvétel, az elmulasztott esetmegbeszélő csoportokat hangfelvétel segítségével pótolhatja.

Vannak-e jegyzetek, illetve azokat az iskolában be lehet-e szerezni?

Elsőéves jegyzetként Rákos Péter könyvei szolgálnak; az iskola hallgatói ezekhez kedvezményesen hozzájuthatnak. A felsőbb évfolyamokban az iskola biztosítja – ingyen – a szükséges jegyzeteket.