Asztrológia és pszichológia

Asztrológia és pszichológia

„Ha nehéz pszichológiai diagnózissal kerülök szembe, többnyire megszerzem az illető horoszkópját, hogy egy tökéletesen eltérő szemszögből is rálátást nyerjek a problémára. Nagyon gyakran úgy találtam, hogy a születési ábra magyarázatul szolgált arra, amit más módon képtelen lettem volna megérteni. Ezek a tapasztalatok alakították ki bennem azt a meggyőződést, hogy az asztrológia nagy hasznára lehet a lélektannak, mert magában foglal egyfajta pszichológiai élményt, amelyet mi »projekciónak« nevezünk. Ez azt jelenti, hogy olyannak találjuk a pszichológiai tényeket, mint amilyennek azokat a horoszkópok mutatják.”

C. G. Jung levele B.V. Ramannak


Asztrológia és pszichológia

 

Pszichológiai témakörök a humanisztikus asztrológia négyéves tematikájában

  • emberi psziché, problémák és változás a humanisztikus asztrológia dinamikus szemléletében
  • Carl Rogers humanisztikus pszichológiája és a horoszkóp empatikus megközelítése
  • rendszerszemlélet, családterápiás ill. családdinamikai nézőpont és a horoszkóp háztémáinak összefüggése
  • a pszichoanalízis módszertana és a modern dinamikus szemlélet az ábra rétegeinek és szimbólumainak értelmezésében
  • az első három életév fejlődése: a személyiség alapjai és a horoszkóp első kvadránsának életszakaszai
  • a tudattalan pszichológiája a negyedik és tizenkettedik ház dinamikájában
  • pszichoszexuális fejlődés – konfliktusok és elakadások a második és harmadik kvadráns életszakaszaiban
  • a korai fejlődés tárgykapcsolatelméleti megközelítése: Klein, Mahler, Kohut, Kernberg és a humanisztikus asztrológia fejlődési szakaszainak ház-tengelyei
  • a dinamikus lélektan leírása a személyiség működéséről az énállapot-elmélet tükrében
  • az élethosszig tartó fejlődés fázisai, valamint az átmenetek válsága az életszakaszok szerinti horoszkópelemzés alapján