Előadások – harmadik évfolyam

2019. szeptember

Most és akkorMost és akkor

Elmúlt életek nyomában – karma a horoszkópban • Fejlődéselv és egyensúlytörvény • Drakonikus perspektíva: az előző élet ábrája • Nyomkeresés – drakonikus motívumok a horoszkópábrán • Negyedik ház: az emlékezés színpada • Férfi vagy nő? – a vizsgált létforduló nemének meghatározása • Kulcs a zárban (egy drakonikus ábra elemzése)

2019. október

Lélektől lélekigLélektől lélekig

Szinasztria, a kapcsolatok asztrológiája • Életszakaszok és kapcsolati minták • Jegykarakterek a párkapcsolatokban • Tizenkétféle szeretetnyelv • A hetedik ház mintázata és partnerjelölők a horoszkópban • Összevetés: együttállások, fényszögek, energetikai megfelelések • Horoszkópon kívüli tényezők: személyiségzavarok, családdinamika

2019. november

Test, az utolsó csatatérTest, az utolsó csatatér

Egészség, egyensúly és erőforrások a horoszkópban • Pszichoszomatikus megközelítés és az asztrológia • Tudattalan dinamikák: polaritás, rezonancia és Árnyék • Konfliktusok nyomában: a betegségek szimbólumnyelve • Rák, a legnagyobb beavatás • Horoszkópon innen és túl: patogén földsugárzások, aurasérülések, családi sorsátvételek

2019. december

Körkörös időKörkörös idő

A múló idő vizsgálatának elmélete • A most impulzusa – tranzitok és a születési ábra • Az életút tanítómesterei: Szaturnusz- és Uránusz-áthaladások • Szolár, a következő év mandalája • Prognózis és az időparadoxon • Primer és szekunder direkciók • Finomhangolás: a születési idő korrekciója • Események, egybeesések, égi állások (bemutató)

2020. január

A tökéletes pillanatA tökéletes pillanat

Az idő minősége • Megfelelő időpont: a kezdőimpulzus meghatározása • Az időminőség-vizsgálatok indikációs köre • A Hippokratész-szabály: egészségügyi beavatkozások és műtétek időzítése • Ciklicitás a lélek útján – életszakaszok és a szekunder direkciós Hold • Elakadások, visszatérő problémák: progressziós Hold a születési ábrán (bemutató)

2020. február

Jegyek és játszmákJegyek és játszmák

Nem mind játszma, ami csattan • A tranzakciók fajtái • A berne-i vertikális énállapotok • Játszma és játszmaképlet • Tranzakcióanalízis és a humanisztikus asztrológia • A tranzakcióanalízis horizontális vetülete: az asztrológiai énállapotok játszmái • Jegykarakterek mítoszai és sorsforgatókönyvei • A játszmák felismerése (bemutató és workshop)

2020. március

Karakterek önvédelmeKarakterek önvédelme

Az asztrológiai karakterek önvédelmi stratégiái • A kimenekülő és a merkúri jegyek • A belevonó második házas perspektívája • A méltatlankodó és a negyedik ház • Szembenállások az elkötelezett horoszkópjában • A számonkérő elveszett életterve • Tökéletesség vagy teljesség: a büszke választása • Tűzenergiák és a lerohanó karakter

2020. április

Gyógyító felismerésGyógyító felismerés

Humanisztikus asztrológia a gyakorlatban • A tanácsadás elméleti kérdései • Fejlődéscentrikus megközelítés • A tanácsadó szerepe • Az erőforrások feltárása • A kérdezőben rejlő válasz • Gyakorlati tudnivalók • Esetfelvétel és interjútechnika • Mintázat- és motívumkeresés a kérdező narratívájában • A segítő beszélgetés felépítése

2020. május

A transzformáció útjánA transzformáció útján

A humanisztikus asztrológia terápiás technikái • Az önismereti asztroterápia elmélete és fázisai • Egy asztroterápiás folyamat áttekintése (esetismertetés) • A projektív terápia szemlélete és technikája • A modellezés terápia indikációja és speciális fókusza • Rendszerelmélet és dramatikus egység a horoszkópállításban (bemutató filmvetítés)

Az előadásokat Rákos Péter és Tóháti Ildikó tartja
  • Humanisztikus Asztrológia™