Tündék völgye

Tündék völgye

Nyári kalandjáték indul útjára a Vértesben. A 9-től 12 éves gyerekeknek szóló tábor a mesebeli tündék világának felfedezéséről, a természet láthatatlan és mesés erőivel való kapcsolatteremtésről szól. Azoknak a különleges élményeknek – csodáknak – megtapasztalásáról, amelyektől a városi életforma, a hétköznapi gondolkodás és érzékelés elszigetel bennünket. A tábort Rákos Péter író, asztrológus, rendszerterapeuta vezeti.


Önt elsősorban spirituális tanítóként és iskolateremtő asztrológusként ismerik – milyen indíttatásból fogott új műfajba, gyerekeknek szóló kalandtábor szervezésébe?

Számomra ez a műfaj korántsem új; valójában sokkal régebbi, mint az ezoterikus munkásságom. Huszonévesen kezdtem gyerekeket tanítani és egyben nyári táborokat szervezni számukra. Első könyveim is gyerekkönyvek voltak: a Tealandi utazások, a Mumus a padláson, az Ismeri ön a kakadut? A Mumus című zenés gyerekdarabom mind a mai napig színpadon van, legutóbb a Pécsi Nemzeti Színház mutatta be. A gyerektáboraim legnépszerűbb változata pedig, a Gyűrűk ura kalandjáték, már évtizedekkel ezelőtt külön életre kelt. Az a játék-szisztéma ugyanis, ami ennek a tábornak a motorja, jól másolhatónak és sokszorosíthatónak bizonyult. Így ma már közel húsz helyszínen játsszák az eredeti játékot változatlan formában és játékszabályokkal – gyakran úgy, hogy nem is tudják, a módszer honnan, kitől ered. Én magam tizenegy évig voltam Köveskálon e fantáziajáték alakítója és vezetője. Eközben azonban érdeklődésem egyre inkább a pszichológia, az asztrológia és a családdinamika felé fordult, s amikor 1999-ben megalapítottam a Humanisztikus Asztrológia Iskolát, azzal egy időben megszűntek a táboraim.

Humanisztikus gyerektáborEnnek tizennyolc éve. Mitől vált a téma újból aktuálissá?

Amióta asztrológusként dolgozom, az ego világával szemben a lélek javát igyekszem szolgálni; többek közt ezt jelenti az iskolánk nevében a „humanisztikus” jelző. A lélek ugyanis egyáltalán nem érzi jól magát az ego világában – keresi a békét, a harmóniát, az egyenlőséget. Vágyik egy olyan helyre, ahová ha megérkezik, haza érkezik; a hozzá hasonlók közé, biztonságba, szeretetbe. Oda, ahol kreativitásának és tudásszomjának semmi nem szab határt. Ebből a vágyból formálódott a Tündék völgye, a nyári játékunk világa.

Annak idején is tudtuk, és ma is látom: a Gyűrűk ura játékkal megteremtettünk egy kicsi világot, egy mikrokozmoszt. S bár csupán másoltuk az eredetit, a nagyot, mégis sikerült azt emberibb léptékkel, nagyobb önkifejezési lehetőségekkel megvalósítanunk. Ennek ellenére benne maradt sok olyan elem, amivel ma már nem értek egyet: a harc a hatalomért, háborúk, az érdekek cselszövése, győztes-vesztes helyzetek. Sokat gondolkodtam azon: ha már van módszerünk egy kicsiny, alternatív világ megalkotására, akkor alkossunk olyat, ahol helyet kap minden, ami tapasztalatom szerint a lélek számára kedves: irodalmi és népzenei kincseink, a természet mint élő és intelligens rendszer szemlélete, a nem hatalmi elven működő döntéshozatal és közösségi szerveződés, s az együttműködő (erőszakmentes) kommunikáció.

A játék alapja ezúttal nem egy kitalált rendszer, nem egy előre megalkotott forgatókönyv, hanem a nyári kaland, az elveszett tündék keresése során nyert felismerésekből fokról fokra épülő világ. Egy kis közösség saját, rejtett világa, amelyik kísérletet tesz a tünde életforma (világkép, kultúra, szokásrendszer, társadalmi működés) életre hívására.

A Humanisztikus Asztrológia Iskola nyári gyerektáboraValójában mi képezi a tábor szellemi alapját: a kreatív képzelet vagy a meseformába öntött spiritualitás?

Az igazi mesékben nem különül el ez a két minőség – a csodás kalandok és a mesevilág szereplői egytől egyig szimbólumok: egy mögöttes rend, a jelképek, az archetípusok világának kifejeződései. A nyári játékunk gyakorlatában is az lesz a vízválasztó, hogy meglátjuk-e: melyik felismerést, élményt, impulzust érdemes beépítenünk a világunkba annak érdekében, hogy az a lélek javát szolgálja, és melyiket nem. Ebben, remélem, a spirituális úton gyűjtött tapasztalataim iránytűként szolgálnak majd.

E nyári együttlét közös alkotás. Sikere alapvetően azon múlik, hogy a megszólított korosztályban, az érdeklődő 9–12 éves  gyerekek személyében megtaláljuk-e hasonló gondolkodású és motivációjú társainkat. Azokat, akik már réges-rég erre a kalandra várnak, csak az idáig még nem kopogtatott be az életükbe.

Mert tündevilágban élni különleges kaland. Eddig senkinek nem volt ebben része; ez a nyári kilenc nap ad esélyt arra, hogy az valósággá váljon. És azt, hogy valóban megtörténik-e a csoda, hogy létrejön-e egy olyan kis közösség, amelyben egy teljesebb, érvényesebb világ elemei megtalálják a helyüket, és amely egy egyre gazdagodó hagyománynak teremt alapot és hátteret – még nem tudom. Csak azt, hogy mind, akik e játék létrehozásán fáradozunk, azon leszünk, hogy ez megtörténjen.

Az Elixír Magazin cikke nyomán

Tűz körül - Tündék völgye

Azóta

...2017 júliusában a tábor megvalósult, s a részt vevő gyerekek különleges élményekkel tértek haza. A következő években folytatják a tünde-világ felfedezését s e világi megalkotását.

  • Humanisztikus Asztrológia™