Új utakon

Interjú

A hazai asztrológiai műhelyeket bemutató sorozatunk részeként az új utakon járó Humanisztikus Asztrológia Iskoláról beszélgetünk Rákos Péterrel, a szellemi műhely vezetőjével.

Miben látja a különbséget a hagyományos asztrológia iskolák és az ön iskolája között?

Humanisztikus Asztrológia Iskola négyéves képzéseAz eleve elrendelt, kikerülhetetlen sorsterhek felfogásában. Tapasztalatunk szerint ugyanis sokkal nagyobb szabadsága van a „horoszkópba zárt léleknek”, mint azt a hagyományos iskolák tanítják. Ez a nagy mozgástér új jelenség, nyilván a Vízöntő-kor hatásának köszönhető. Ám ez a szabadság korántsem magától értetődő, ahhoz önismereten és belső munkán keresztül jutunk el. Ebben segítjük hallgatóinkat először elméleti, majd egyre több gyakorlati ismerettel.

Mit tanulnak az első, a második, stb. években?

A horoszkópábrát rendszerelvűen, mint pszichológiai mintázatot értelmezzük. Ezért hallgatóink már az első évben több horoszkópot is részletesen áttanulmányoznak. Ehhez az elemtani részekkel négy hónap alatt nagy vonalakban meg kell ismerkedniük. A tapasztalat az, hogy az ábraértelmezés – különösen a saját horoszkóp értelmezése – során könnyebben rögzülnek az elméleti alapok, így azt nem lehet elég korán elkezdeni. Az elméleti előadások mellé ezért választhatóak tematikus kiscsoportok, melyekben rendszeres gyakorlati munka folyik. A második év az ismeretek elmélyítéséé: nyomon követjük a horoszkópban a lélek utazását a fogantatástól a felnőttkorig, felidézve küzdelmeit, válságait fejlődésének, beavatásainak útján. Ez egyben az újkori fejlődéslélektan és a tárgykapcsolat-elmélet megismerését is jelenti. Harmadévben kerül sor az asztrológiai technikák és a tanácsadáshoz szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítására. A negyedik évben hallgatóink bekapcsolódnak az iskola Szakmai Műhelyének munkájába, s megismerkednek az asztrológiai tanácsadás és terápiák gyakorlati oldalával.

Ezek szerint az iskola négyéves képzést kínál?

A teljes képzés négyéves, de az első évet önálló egésznek tekintjük – amolyan „bevezetés az asztrológia elméletébe és gyakorlatába” évnek, lévén a hallgatók az év végére már több saját élményű ábraelemzésen is túl vannak. A négyéves képzés után bizonyítványt adunk, az esetmegbeszélő csoportban sikerrel végzett tanácsadók pedig oklevelet kapnak.

Milyen végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek az iskolába, van-e felvételi vizsga?

Nincs felvételi vizsga, sem speciális feltételek. Minden jelentkezővel elbeszélgetünk, s igyekszünk a kiscsoportos gyakorlati képzésre jelentkező hallgatók egyedi tempójának, érdeklődési körének, előtanulmányainak megfelelő csoportokat alkotni.

Milyen rendszerben működik az iskola?

Az elméleti képzésben való részvétel havi egy vasárnap délelőtti elfoglaltságot jelent, a gyakorló kiscsoportok részben hétvégékre, részben hétköznap délelőtti és esti időpontokra szerveződnek. Hétvégenként tartjuk a csoportterápiákat és a terápiás képzéseket is.

Mi a tapasztalata, növendékei milyen arányban szeretnének hivatásos asztrológussá válni?

A hozzánk jelentkezők nem kis részének fejében megfordul, hogy szívesen válnának tanácsadóvá, asztroterapeutává, így ez a terület kiemelt fontosságú az iskola életében. Egy hiteles tanácsadónak, terapeutának ugyanis azon túl, hogy jó asztrológus, ismernie kell a személyiség lélektani működését. Ez pedig egy másik szakterület ismeretét igényli, a pszichológiáét. Ezt az alapképzés részeként már első évtől oktatjuk: az előadások szerves részét képezi a pszichológia legmodernebb elméleti és terápiás irányzatainak ismertetése.

Sok hallgatója van az iskolának?

A létszámnak természetes határt szab a kiscsoportos oktatási forma. Mi minden egyes hallgató haladását, sikerét és kudarcát nyomon követjük. Az iskolánkban mindenkinek „arca van”, a kiscsoportok pedig idővel szinte kivétel nélkül összetartó, egymást támogató csapattá alakulnak.

Mit gondol, merre tart ma az asztrológia?

Remélem arra, amerre mi is tartunk: egy integratív, a huszonegyedik század sürgető kérdéseit megválaszolni tudó diszciplína irányába. Hiszem, hogy az egyre mélyülő globális és individuális értékválságból nem visszafelé, hanem előre vezet a menekülési út. Ezt a válságot mi kreáltuk, a külvilág pedig a mi belső világunk hű tükre. Ezért a válság megoldásának kulcsa is bennünk van. Amennyire megjósolhatatlanok a globális folyamatok, annyira átlátható és kiszámítható a psziché működése. Igaz, nagy elszántság és bátorság kell ahhoz, hogy saját problémáink mélyére nézzünk és azok gyökereit feltárjuk. De felfogásunk szerint megoldásra egyedül a befelé vezető úton találunk. Ehhez pedig az asztrológiánál alkalmasabb és átfogóbb térképet mind a mai napig nem találtak.

(az NL Ezotéria Magazin cikke nyomán)

 


vissza-a-kezdolapra

  • Humanisztikus Asztrológia™