Asztrológia és pszichológia

„Ha nehéz pszichológiai diagnózissal kerülök szembe, többnyire megszerzem az illető horoszkópját, hogy egy tökéletesen eltérő szemszögből is rálátást nyerjek a problémára. Nagyon gyakran úgy találtam, hogy a születési ábra magyarázatul szolgált arra, amit más módon képtelen lettem volna megérteni. Ezek a tapasztalatok alakították ki bennem azt a meggyőződést, hogy az asztrológia nagy hasznára lehet a lélektannak, mert magában foglal egyfajta pszichológiai élményt, amelyet mi »projekciónak« nevezünk. Ez azt jelenti, hogy olyannak találjuk a pszichológiai tényeket, mint amilyennek azokat a horoszkópok mutatják.”

C. G. Jung levele B.V. Ramannak


Az előadások az alábbi pszichológiai témákat érintik:

 

Bevezetés a lélektanba

 • alapfogalmak, szemléleti áttekintés: az emberi psziché, a problémák és változás
 • irányzatok a modern lélektanban:
  – Carl Rogers: a humanisztikus szemlélet
  – kognitív pszichológia
  – rendszerszemlélet: a családterápiás nézőpont
  – a pszichoanalízis és a modern dinamikus szemlélet alapjai

Személyiségfejlődés

 • az első 3 életév fejlődése: a személyiség alapjai
 • a tudattalan pszichológiája
 • pszichoszexuális fejlődés
 • a korai fejlődés tárgykapcsolatelméleti megközelítése: Klein, Mahler, Kohut, Kernberg
 • a dinamikus lélektan szemlélete a személyiség működéséről

Pszichopatológia

 • főbb betegségcsoportok: szorongásos zavarok, hangulatzavarok, pszichotikus zavarok, személyiségzavarok
 • a betegségek kialakulása és dinamikája

Fejlődési krízisek

 • az élethosszig tartó fejlődés fázisai, az átmenetek válsága

 


vissza-a-kezdolapra

 • Humanisztikus Asztrológia™