Előadások – második évfolyam

Az előadásokat Rákos Péter tartja

2017. szeptember

A lélek ösvényén

Horoszkóp mint életforgatókönyv • A beavatás tizenkét lépcsőfoka • Létsíkok és a tizenegyedik ház • A lélekcsoport és a Vízöntő jegy • Egyediség és egység: az Uránusz-identitás • Csoportcél és egyedi életterv • A Bak és a Halak jegye között • Tengelytémák és a polaritás világa • A Vízöntő-Oroszlán tengely • A fogantatás uránuszi impulzusa

 


2017. október

Elvesztett éden

Magzati fejlődés a tizenkettedik házban • A duális én és a Halak jegye • A Neptunusz birodalma: méhen belüli hatások szinesztéziája • Planéta a tizenkettedik házban: magzati traumák nyomai • A két hal mitológiája: korai ikerélmény és ami mögötte rejlik • A Halak-Szűz tengely • Négy születéskörüli mátrix – áthaladás az Ascendens-ponton

 


2017. november

Megérkezés

A születés pillanata és a Naprendszer energiamintázata • Autisztikus fázis • Az első ház és az elkülönült én traumája • Házak és csakrák • A tizenkét csakra pszichodinamikai funkciója • Mars-impulzus és a gyökércsakra • A Holdtündér varázspálcája – az első revolúció • Éntükrözés és személyiségfejlődés: a Kos-Mérleg tengely

 


2017. december

Unio caelestis

Második fázis: a szimbiotikus szakasz • Megérkezés a testi létezésbe – a Bika jegy perspektívája • Második ház, második csakra: betagolódás az anyagvilágba • Elérhetetlen Vénusz – a szükségletkielégítés konfliktusa • Holdfázisok az égen és a lélekben – az „elég jó anya” • Mars és Vénusz: anyai tartalmazás és tükrözés

 


2018. január

Fent és lent

Mikor az anya konténere megtelik: izolált Mars és a személyiségzavarok • A Bika-Skorpió tengely: újhold és a gonosz mostoha mítosza • A harmadik házon innen: a transzfer jelensége • Post partum pszichózis a horoszkópban • Nyolcadik ház és a Plútó dimenziója: a paranoid-szkizoid pozíció • A Merkúr hajnala: mentalizáció és empátia

 


2018. február

Sodrásban

Harmadik ház: szeparáció és individuáció • Két világ között – autizmus és a ferális gyerekek • A harmadik csakra útja: megérkezés a konszenzusvalóságba • Gondolkodás és nyelv – a Merkúr lineáris világa • Harmadik ház, az intelligencia tere • Az Ikrek-Nyilas tengely • Merkúri háztémák: életterv és szülői programozás

 


2018. március

A múlt kútja

Az IC vonzásában – az újraközeledés • Negyedik ház: átjáró a múltba • Életfeladat és az emlékeztető trauma • Negyedik csakra: az én vagyok impulzusa • Szaturnusz oppozíció: a felettes én megjelenése • Rák-dinamika az IC-n: az ősvalami alámerül • Rák-Bak tengely: családdinamika, hellingeri sors- és szerepátvételek

 


2018. április

A világ kapujában

Az Oroszlán-impulzus: megérkezés az ödipális szakaszba • Kényszerpályák: kapcsolati mintázatok és szerepek az ötödik házban • A Szűz jegye és a látencia hatodik házas időszaka • Az általános másik perspektívája – a hetedik ház életszakasza • Elszakadás, lázadás, leválás: Skorpió-analóg serdülőkori válságok a nyolcadik házban

 


2018. május

Tovább az úton

Szabadság és perspektíva – a kilencedik házas életszakasz Nyilas-analógiái • Szaturnusz-visszatérés: az érett felnőttkor nyitánya • Tizenegyedik ház és az életközepi válság • Az individuáció uránuszi útja • Elengedés – a tizenkettedik ház időszakának Neptun-analógiái • Sors és ábrahangsúly az életszakaszok tükrében (horoszkópelemzés)

 


 


Tovább a harmadik évfolyam előadásaira »


Tovább a negyedik évfolyam előadásaira »


« Vissza az első évfolyam előadásaira


vissza-a-kezdolapra

  • Humanisztikus Asztrológia™