Előadások – első évfolyam

2018. szeptember 16.

Rákos Péter - Humanisztikus Asztrológia IskolaNyílt nap

Asztrológia a 21. században • A horoszkóp mint multidimenzionális rendszer • A személyiség tere és az énállapotok • A lélekközpontú asztrológiáról • Sorsmintázat és szabad akarat • Kijátszható-e a jövő? • Asztrológia: a belső út kalandja • Mit mutat és mit nem a horoszkóp? (bemutató) • Előadásokról, kiscsoportokról, terápiákról, képzésekről

2018. október 7.

Meghívó egy közös utazásraMeghívó egy közös utazásra
Az asztrológia mint nyelv • Függőleges világkép • Énállapot-elmélet • Fejlődéselv és a most hatalma • A konszenzusvalóság határai • Honnan ered az asztrológia? • Linearitás és mintázat • Analógiás érzékelés • A horoszkóp részei: jegyek, planéták, házak, fényszögek • Zodiákusjegyek, alaptípusok: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán és Szűz

2018. november 4.

A kör forogni kezdA kör forogni kezd

Sorsszerűség és szabadság a humanisztikus asztrológiában • Zodiákusjegyek, alaptípusok: Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak • Az életenergia négy minősége és három megnyilvánulási módja • Archetipikus energiaformák és szerepek: a planéták • Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plútó

2018. december 2.

Tizenkét lépcsőfokTizenkét lépcsőfok

Horoszkóp: a lélek iránytűje • Asztrológiai házak: miért éppen ez a tizenkét kategória? • Háztémák, beavatások – a megismerés és tanulás fázisai • Megérkezés a Földre: az elsőtől az ötödik házig • A fejlődés lépcsőfokai: a hatodiktól a tizedik házig • A kilépés és a visszatérés impulzusa: a tizenegyedik és tizenkettedik ház

2019. január 13.

Úgy fent mint lentÚgy fent mint lent

Az erőpontok rendszere – a humanisztikus asztrológia tizenkét fényszöge • Csillagképek és a zodiákus • Horoszkópábra – egyszerűen • A születési képlet elemzésének első lépései • Az analógiákkal való munka • Énállapotok és komplementerek • Az ábraértelmezés szintjei • Kérdésfókusz • Mire válaszol és mire nem a horoszkóp?

2019. február 10.

BeavatásBeavatás – Szepes Mária asztrológiai személyiségrajza

Apa – én – férj: a Nap arcai a horoszkópban • Nimfa és papnő – a Vénusz- és a Hold-szerep a születési képletben • Átjáró más világokba: a 8. ház és a Plútó dimenziója • A női én régmúlt és jelen traumái a planéták tükrében • Beavatás: a Vörös oroszlán hősének útja Szepes Mária horoszkópjában • „Fiúnak vártak” – nem kívánt gyerek és a 12. házban álló planéták

2019. március 10.

Én és énkeÉn és énke – Karinthy Frigyes asztrológiai személyiségrajza

A humor forrása a horoszkópban • „Úgy bánnak velem, mint a krumplival...” – elakadás és konfliktus az énállapotok tükrében • Egy angyal, egy démon: ellentétes megélések egyazon asztrológiai jelölő mögött • „A férfiaknak eggyel kevesebb van”: a Hold-énállapot kivetítése és külső reprezentánsai • Elkerülhető lett volna? – K. F. agydaganatának valódi okai

2019. április 7.

A semmi ágán 1.A semmi ágán 1. – József Attila asztrológiai személyiségrajza

A család, amibe megszületünk – sorsátvétel jelei a horoszkópban • „Mikor születtem, kezemben kés volt” – Mars és az agresszió útja • Elérhetetlen álmok, megjósolható kudarcok – zodiákus jegykombinációk zsákutcája és feloldása • „Gyermekké tettél” – párkapcsolati minták a születési ábrában • A borderline személyiségzavar és a horoszkóp

2019. május 12.

A semmi ágán 2.A semmi ágán 2. – József Attila horoszkópjának rejtett dimenziói

Visszatérő krízisek és az életszakaszok szerinti fixációk • Az apakép konfliktusai a férfi horoszkópban • Önkezűség vagy baleset – a szárszói tragédia • Ami már megtörtént egyszer – horoszkóp és karma • Régi szerepeink nyomában: múltidéző planéták • Rejtjeles üzenet: Merkúr, az életterv hordozója • Az elvesztett társ és a személyjelző planéták emlékei

2019. június 2.

Humanisztikus asztrológia a gyakorlatbanHumanisztikus asztrológia a gyakorlatban

Életszakaszok a horoszkópábrán • Tekintet a múltból: a drakonikus perspektíva • Tranzitok, progressziók és revolúciók humanisztikus felfogásban • Karaktervédekezések • Családi erőterek és hellingeri dinamika a születési ábrán • A humanisztikus asztrológia terápiás technikái • Utazás az Én terébe – projektív terápia (bemutató)

  • Humanisztikus Asztrológia™