A kiscsoportok témái

 

A csoportokon a hallgatók az asztrológia gyakorlati oldalát ismerik meg: a témák feldolgozása saját horoszkópelemzések segítségével is folyik.

A kiscsoportok az elméleti előadások kiegészítői, de azok fókuszát a résztvevők által választott témakörök is meghatározzák. Az egyes csoportok – a csoporttagok érdeklődését figyelembe véve – több témakörrel is foglalkoznak.

Az állandó összetételű  (beiratkozott hallgatóink számára látogatható) kiscsoportok a vasárnapi előadásokat követik 15h-tól 18:30-ig.

Részvételi díj: 5e Ft.

 


Témák

Önismeret

Szerepszemélyiségek és zodiákusjegyek • Az asztrológiai énállapotok szükséglet-hierarchiája • Jegyek, planéták, archetípusok: szerepkonfliktus a horoszkópban • Hiedelmek és kényszerpályák: házhelyzetek hatása a gondolkodásra és az életútra • A „jó” és „rossz” újradefiniálása – jegykaraktereink erősségei és gyengeségei • Elutasított énállapotok és az Árnyék • Erőforrások a horoszkópban: Merkúr, a kreatív Belső Gyermek

 

Párkapcsolat

Jegykarakterek a párkapcsolatban • Aktív és passzív énállapotok • Szeretetet adni és kapni – eltérések a jegyek működésében • Dominancia, kompromisszum, harmónia: tűz-, víz- és levegő-energiák a horoszkópban • A hetedik ház drámája: kihelyezett erőforrás és projekció az éntükröző kapcsolatokban • Partnerjelölők a horoszkópban • Nap és Hold a születési ábrán: a családi minták öntudatlan újrajátszása

 

Konfliktuskezelés

A zodiákuskarakterek eltérő szükségletei és kommunikációja • Jegyek és problémamegoldási stratégiák • Ahogy kint, úgy bent: az asztrológiai énállapotok személyiségen belüli konfliktusai • Igények, elvárások, csalódások: életünk szereplőinek előképe a horoszkópban • Kilencedik ház – hitrendszerek és világnézetek harca • A másik fél perspektívája: ítéletmentes út az együttműködés felé

 

Gyereknevelés

A szülő teljessége: univerzalitás és egyediség a horoszkópban • A szeretet formái és a jegykarakterek • Nap, Hold és Merkúr: a családi szereposztás változatai a születési ábrán • A gyerek kapcsolódási módjai az énállapotok tükrében • Rögzült családi minták a szülő horoszkópjában • Nap, Hold és az elvárások erőtere: a gyerek apa- és anyaképe • Szülői programozás – a plasztikus gyermeki elme és a Merkúr házhelyzete

 

Két világban

Horoszkóp és spiritualitás • Sors és karma a születési ábrán • Életcél, életterv, hivatás és a hétköznapok – a horoszkóp mint térkép és iránytű • Jelen inkarnációnk főhősei: az énállapotok • Honnan jöttem, mit hoztam, miért ezt az életet élem? – a negyedik ház és a lélek ébredése • Árnyak a horoszkópban: a komplementer planéták • A beavatás próbatételei • A nagy tanítómester: Szaturnusz az asztrológiai házak felett

 

Problémafókusz

Feszültségek, elakadások, betegségek és énállapotok • Tűz, föld, levegő víz – a túl sok és a túl kevés problematikája • A lélek aláaknázott területei: a negyedik ház és a traumaismétlés • Veszteség és hiány a nyolcadik és tizenkettedik ház dinamikájában • Szaturnusz mint a megakadt gyász és elengedés blokkja • Hold és Vénusz: nőiség, szexus és az anyává válás problematikája • Konfliktus a testben: a betegségek dimenziója

 

Horoszkópelemzés

Az énállapotok teljessége: planéták, jegyek és háztémák illeszkedése • Horoszkóp és személyiségdinamika • Kérdésfókusz és ábraanalízis • Humanisztikus megközelítés: impresszió, narratíva, mintázatfelismerés • Gyakorlatok a jobb agyféltekés, analógiás gondolkodás fejlesztésére • Ábrahangsúly és az elemzés felépítése • A horoszkóp értelmezésének időbeli és tematikus szintjei • A fényszögek dimenziója

 

 

A csoportokat Rákos Péter, Tóháti Ildikó és az iskola tanárai vezetik


 

vissza-a-kezdolapra

  • Humanisztikus Asztrológia™