Köszöntünk

…a Humanisztikus Asztrológia Iskola honlapján. Rákos Péter vagyok, az iskola alapítója és szakmai vezetője. Honlapunk mindenek előtt tájékoztat azokról az új lehetőségekről, amelyek a hozzánk csatlakozók számára ősztől nyitva állnak. A legfontosabb változás, hogy az eddig zárt körű előadások 2016 őszétől vendégként is látogathatók, s hogy az első éves hallgatókat – érdeklődési körüknek megfelelő – személyre szabható képzési struktúra segíti.


Nyilvános előadások

2016 őszétől az első évfolyam vasárnapi előadásait nem csupán az iskola hallgatói, hanem minden érdeklődő szabadon látogathatja. A részvételhez csupán előzetes regisztráció szükséges.

Következő előadás

A horoszkóp rejtett dimenziói •  Ami már megtörtént egyszer – horoszkóp és karma • Régi szerepeink nyomában: múltidéző planéták • Merkúr, az életterv hordozója • Az elvesztett társ és a személyjelző planéták emlékei


Egyéves átfogó asztrológia képzés

Nem minden asztrológia iránt érdeklődő kíván asztrológus lenni; sokan csak új, hatékony látásmódra szeretnének szert tenni, s az asztrológia szemléletének segítségével többet megérteni a világból, önmagukból.

Tematikus csoportok

Szeptembertől hallgatóinknak lehetőségük nyílik arra, hogy a vasárnapi előadások elméleti anyagát eltérő intenzitású hétvégi, illetve hét közbeni tematikus gyakorló kiscsoportokban dolgozzák fel.


Rövidfilm

Négy és fél perces film a Humanisztikus Asztrológia Iskola előadásairól, csoportjairól, workshopjairól és az iskolában folyó tevékenységekről: könyvkiadásról, rendszerállításról, tanácsadóképzésről…

Hallgatóink írták rólunk

„Az egész iskola együtt él, együtt lélegzik, mint egy nagy család, ahol mindenkinek van a másikhoz egy jó szava, ahol mindenki figyelmet kap, és ahol talán mindenki egy kicsit hazaér önmaga keresése közben!”


Információk az iskoláról

A Budapesten működő Humanisztikus Asztrológia Iskola tematikája sok szempontból túlmutat a hagyományos asztrológia oktatás keretein. Kiemelt szerepet kap az önismeret, a pszichológia és a terápiás módszertan több irányzata is. Az iskola céljairól és a képzés gyakorlatáról Rákos Pétert, a szellemi műhely alapítóját és vezetőjét kérdeztük:

Mit jelent az iskola nevében a „humanisztikus” szó?

Asztrológiai szemléletünk fókuszában az egyedi és megismételhetetlen személyiség áll. Ahogy nincs két egyforma horoszkóp, úgy nincs két egyforma ember sem. Ahogy az emberi jelenség sem írható le csupán ösztönök, viselkedési minták és funkciók együtteseként, úgy asztrológiai jegyek, planéták és házak hatásainak eredőjeként sem. Az asztrológiának gyakran róják fel – joggal –, hogy sematizál, címkéz. A humanisztikus asztrológia ezzel szemben az egyedit, a megismételhetetlent, a csak az adott személyre jellemzőt vizsgálja. Ezt – a humanisztikus pszichológia gyakorlatát követve – az asztrológiai karakterek szubjektív nézőpontját felvéve közelíti meg: így jupválik átélhetővé és értelmezhetővé a horoszkóp tulajdonosának senki máshoz nem hasonlítható univerzuma.

A humanisztikus szemléleten túl milyen pszichológiai irányzatokkal ismerkednek meg a hallgatók?

Azokkal, amelyek gondolkodásmódja maradéktalanul „lefordítható” a horoszkóp nyelvére. Így nem véletlen, hogy az analitikus szemlélet képviselői, a pszichét először strukturálisan leíró Freud, az emberi kapcsolatok szerkezetét felfedező Berne, a transzperszonális régiókat feltáró Jung mekkora szerepet kapnak a humanisztikus ábraértelmezésben. De a családi rendszerek rejtett elmozdulásai is – amelyek a családállításon kerülnek felszínre – éppúgy kiolvashatók a horoszkópból, mint a korai személyiségfejlődés traumái és elakadásai. A pszichológia legdinamikusabban fejlődő irányzata, a tárgykapcsolat-elmélet pedig szinte minden részletében alátámasztja és magyarázza az asztrológia – laikusok által gyakran nehezen elfogadható – világképét, amely leírja, hogy ami külső (a Naprendszer bolygói), hogyan válik belsővé sat(személyiségstruktúra), és ami belső (például egy partnerjelző planéta), hogyan ölt emberi formát a külvilágban.

Hogyan tanítható meg ez az összetett emberkép egy asztrológia tanfolyam keretein belül?

A Humanisztikus Iskola első évében az előadásokon és a kiscsoportokon már áttekintjük azt a szellemi panorámát, amelynek részleteit a felsőbb évfolyamokban fogjuk lépésről lépésre feltérképezni. A második évben végigkövetjük a lélek utazását a fogantatástól az időskorig a horoszkóp életszakaszainak tanítását követve, megismerve annak általános és egyedi mintázatát, hatását és megoldani valóit. Ez utóbbiak a tematikus kiscsoportokban való munka során kerülnek felszínre. A harmadik évben ismerkednek meg hallgatóink az asztrológia speciális technikáival: a szinasztriával, a prognózissal és a drakonikus, más néven a karma-horoszkóp elkészítésével. Ekkor kapnak átfogó képet a humanisztikus asztrológia pszichológiai hátteréről is. A negyedik év során pedig bekapcsolódhatnak az iskola Szakmai Műhelyének munkájába,earth ahol szupervíziós támogatással gyakorolhatják a tanácsadás és az asztroterápia módszereit.

Ezek szerint a tanácsadó és terapeutaképzés is az alapképzés része?

Aki elkezd asztrológiával foglalkozni, hamar találkozik azzal, hogy rokonok, barátok, ismerősök keresik meg kérdéseikkel. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a válaszadás, és ezzel együtt a szembesülés azzal, hogy mekkora hatása van az asztrológiai alapú kijelentéseknek és tanácsoknak. Ez a kérdés messze túlmutat a csillagfejtés technikai részén, valójában az információk korrekciós, gyógyító hatásáról szól. Ezért az asztrológiával való ismerkedés szerves része a humanisztikus asztrológiai szemléletet tükröző tanácsadói és terápiás módszerek megismerése.

Van-e olyan téma, amelyik kiemelt fontosságú a Humanisztikus Iskola megközelítésében?

Igen: ez az emberi kapcsolatok témaköre. A családi szerepek és szereptévesztések, a szülő-gyerek viszony elakadásai, a párkapcsolatokban felmerülő problémák – vagyis az, hogy milyen asztrológiai és pszichológiai programozottság mentén alakítjuk az életünket és a sorsunkat. A humanisztikus szemlélet abban tér el leginkább a több ezer éves asztrológiai hagyománytól, hogy nem e programozottság elfogadására és az abba való beletörődésre tanít, hanem a változás és a fejlődés lehetőségét és módszereit kínálja. Ehhez persze tudni és tapasztalni kell, hogy a horoszkópom és a pszichológiai programjaim valójában nem én vagyok. Ezek csupán struktúrák, amik mentén működöm, s az egyedül az én döntésem, hogy e struktúrákat rácsokként élem-e meg, vagy olyan felépítményként, melynek erővonalai mentén egyre több és több teret kap a kreativitás és a szabadság az életemben.

  • Humanisztikus Asztrológia™